Meny


På grund av ett sjunkhål är vår ordinarie infart avstängd.

För att tillsvidare komma till oss: sväng av R50 mitt för travbanan, skyltat Snuggan, ta sedan vänster vid det första huset på vänster sida.
Följ vägen tills ni kommer till vår parkering.